NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE!
Yazılar

ATATÜRK diyor ki
2018-12-03   Atatürk, "Milliyet
duygusu, başlı başına bir içtimai heyete kuvvet ve katılık veren ve hayat
kabiliyetini genişleten bir keyfiyettir. Bunda cahil olan, bunda gafil olan
insanlardan kurulu olan bir içtimai heyet, bir ırk, kopmaya mahkûmdur ve böyle
bir heyetin içinde zaten lüzumu kadar iyilik ve kuvvet olamaz ve böyle bir
heyet ve böyle bir millet devlet yapamaz."
diyor ve Türklerin
Osmanlılığı benimseyerek öz benliğini unuttuğunu hatırlatıyordu:"Fakat buna mukabil diğer milletler benliğini unutmadı. Belki her
gün ve her gün biraz daha kuvvetlendirdi. Gaflete sapmış olan Türkleri
çiğnediler, ezdiler ve kovdular. Biliyorsunuz ki Makedonya'da, nihayetsiz
mücadeleler oluyordu. Türkler, Bulgarlar, Sırplar vuruşuyorduk. Niçin
vuruşuyorduk? Ben o zaman bilmiyordum ve o zaman benim gibi birçokları da
bilmiyordu. En çok çarpışanlar en az biliyordu. Hakikatte onlar, milliyetini
izhar, varlıklarını ispat için çalışıyorlardı. Biz onlara diyorduk ki: Canım
hepimiz Osmanlıyız, aramızda fark yok. Susmadıkları için tepelemeye
çalışıyorduk. En nihayet onlar bizi tepelediler ve bizi kovdular.Onun için vereceğimiz hars bu noktadan olacaktır... Çocuklarımızı öyle
yetiştireceğiz ki bu mücadeleye kabiliyetli olsunlar. Bu mücadelenin dayandığı
her türlü cihazlara sahip bulunsun. Ve buna katiyen emin olalım ki, bu suretle
cihazlanmamış olan içtimai heyet bugünkü mücadeleye karşı duramaz."Kaynak Yeniçağ: ABD'nin Yeni Anayasa dayatması ve andımız! - Arslan BULUT 

Yazarın Tüm Yazıları

Tüm Yazılar
Ziyaretçi Sayısı: 81518
Tasarım AÖN