NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE!
Yazılar

SİVAS KONGRESİ
2017-10-01                                             SİVAS
KONGRESİ  4- 9 EYLÜL 1919      Erzurum Kongresi'nden sonra Sivas kongresi ile
ilgili çalışmalar yapıldı. Bu sırada, Fransız Binbaşı Brunot, kongrenin
toplanması halinde Sivas Valisi Reşit Paşa'ya şehrin işgal edileceğini bildirdi.Üstelik,Elazığ
Valisi Ali Galip, kongreyi basmakla görevlendirildi.     Bütün olumsuz şartlara ve engellemelere
rağmen, kongre 4 Eylül 1919'da bugün lise olarak kullanılan binada saat
15:00'de toplandı. Önce Mustafa Kemal Paşa’nın Kongre başkanlığına seçilmesine
bazı üyelerden itirazlar geldi. Ancak yapılan seçimde kongre başkanlığına
Mustafa Kemal Paşa getirildi.    Kongrenin ilk tartışma sorunlarından birisi
manda konusu idi. Sivas Kongresi, ilk milli kongre niteliğinde olduğu için
kararlar da bu doğrultuda alınmıştır. Erzurum Kongresinde alınan kararların
tümü kabul edilmiştir. Vatanımızda birbirinden ayrı bölgesel olarak çalışan tüm
cemiyetlerin birleştirilmesi ve tek yönetim altına alınması sağlandı. Yeni bir
Temsil Heyeti oluşturuldu ve bu heyetin başına Mustafa Kemal Paşa getirildi.Sivas
Kongresi Kararları1. Milli sınırları içinde
vatan bölünmez bir bütündür; parçalanamaz.

2. Her türlü yabancı işgal ve müdahalesine karşı millet top yekün kendisini
savunacak ve direnecektir.

3. İstanbul Hükümeti, harici bir baskı karşısında memleketimizin herhangi bir
parçasını terk mecburiyetinde kalırsa, vatanın bağımsızlığını ve bütünlüğünü
temin edecek her türlü tedbir ve karar alınmıştır.

4. Kuvay-ı Milliye'yi tek kuvvet tanımak ve milli iradeyi hakim kılmak temel
esastır.

5. Manda ve himaye kabul olunamaz.

6. Milli iradeyi temsil etmek üzere, Meclis-i Mebusan'ın derhal toplanması
mecburidir.

7. Aynı gaye ile, milli vicdandan doğan cemiyetler, "Anadolu ve Rumeli
Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti" adı altında genel bir teşkilat olarak
birleştirilmiştir.

8. Genel teşkilatı idare ve alınan kararları yürütmek için kongre tarafından
Temsil Heyeti seçilmiştir. 

Yazarın Tüm Yazıları

Tüm Yazılar
Ziyaretçi Sayısı: 81518
Tasarım AÖN