NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE!
Yazılar

TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NİN ZAFER ANTLAŞMASI
2016-07-24   TÜRKİYE
CUMHURİYETİ’NİN KURULUŞ TAPUSU   Lozan
Antlaşması
( Lozan Sulh Muahedenamesi), 24 Temmuz 1923 tarihinde İsviçre'nin
Lozan şehrinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi
temsilcileriyle Birleşik Krallık, Fransa, İtalya, Japonya, Yunanistan,
Romanya, Bulgaristan,
Portekiz, Belçika ve Yugoslavya
temsilcileri tarafından, Leman gölü kıyısındaki Beau-Rivage Palace'ta imzalanmıştır.Lozan Barış Antlaşması'nın Önemi       .      Askerî zaferler siyâsi zaferle
taçlandırılmıştır • Yeni Türk Devleti ve Misâk-ı Millî, düşmanlarımız
      tarafından resmen kabul edilmiştir.
 • Türkiye savaş tazminatı ödememiştir.
 • Kapitülasyonlar kesin olarak kaldırılmıştır.
 • Türkiye açısından I.Dünya Savaşı sona ermiştir.
 • Azınlıkların Türk vatandaşı sayılması ile dış güçlerin
      içişlerimize karışması önlenmiştir.
 • Millî
      Mücadele hareketi, bağımsızlık için uğraşan diğer milletlere de bir örnek
      olmuştur.


Boğazlar Sorunu ise şu şekilde halledilmiştir: 1. Boğazların idaresi başkanlığını Türkler'in yapacağı bir
      komisyona bırakılmıştır.
 2. Yabancı ticaret gemileri boğazlardan serbestçe
      geçebilecek, savaş gemilerine ise tonaj sınırlaması getirilecektir.
 3. İşgal güçleri İstanbul'u bir buçuk ay içinde
      boşaltacaklardır.


Borçlar şu şekilde halledilmiştir: 1. Duyûn-u Umûmiye İdaresi kaldırılmıştır.
 2. Osmanlı borçlarını TBMM ödemeyi kabul etmiştir.
 3. Borçların Türk Lirası ve taksitler halinde ödenmesi
      karara bağlanmıştır. • Türkiye-Suriye Sınırı:
      Fransızlarla imzalanan Ankara Anlaşması'nda çizilen sınırlar
      kabul edilmiştir.
 • Irak
      Sınırı
  : Musul
      üzerinde antlaşma sağlanamadığı için, bu konuda İngiltere ve Türkiye
      Hükûmeti kendi aralarında görüşüp anlaşacaklardı.
 • Türk-Yunan Sınırı: Mudanya Ateşkes Antlaşması'nda
      belirlenen şekliyle kabul edildi. Meriç
      Nehri
  'nin batısındaki Karaağaç istasyonu ve Bosnaköy, ve Yunanistan'ın
      Batı Anadolu'da yaptığı tahribata karşılık, savaş tazminatı olarak
      Türkiye'ye verildi.
 • Adalar:
      Gökçeada
      ile Bozcaada
      özerk bir yönetime tabi tutulmak şartıyla (Türkiye antlaşmanın bu
      maddesini uygulamadı) Türkiye'de, diğer Ege Adaları İtalya'ya kaldı.
      İtalya'nın Türk sınırına yakın adaları silahsızlandırması
      kararlaştırıldı. Sevr Antlaşmasıyla Oniki Ada
      İtalya'ya diğer adalar Yunanistan'a bırakılmıştı. Oniki Ada ve Rodos 1945
      yılında müttefiklerin eline geçti ve Nisan 1947'de resmen Yunanistan'a
      teslim edildi.
 • Türkiye-İran Sınırı: Osmanlı
      İmparatorluğu ile Safevî Devleti arasında 17 Mayıs 1639'da
      imzalanan Kasr-ı Şirin Antlaşması'na göre
      belirlenmiştir.
 • Kapitülasyonlar: Tamamı kaldırıldı.
 • Azınlıklar:
      Lozan Barış Antlaşması'nda azınlık, Müslüman olmayanlar olarak
      belirlenmiştir. Tüm azınlıklar Türk uyruklu kabul edildi ve hiçbir şekilde
      ayrıcalık tanınmayacağı belirtildi. Antlaşmanın 40. maddesinde şu hüküm
      yer almıştır: "Müslüman olmayan azınlıklara mensup Türk uyrukları,
      hem hukuk bakımından hem de uygulamada, öteki Türk uyruklarıyla aynı
      işlemlerden ve aynı güvencelerden yararlanacaklardır.
   Batı
      Trakya
  'daki Türklerle, İstanbul'daki
      Rumlar dışında, Anadolu ve Doğu Trakya'daki Rumlar ile Yunanistan'daki
      Türkler'in mübadele edilmeleri
      kararlaştırıldı.
 • Savaş tazminatları: İtilaf Devletleri,
      I. Dünya Savaşı nedeniyle istedikleri savaş tazminatlarından vazgeçtiler.
      Sadece Yunanistan savaş tazminatı olarak Karaağaç bölgesini verdi.
 • Yabancı
      okullar
  : Eğitimlerine Türkiye'nin koyacağı kanunlar doğrultusunda
      devam etmesi kararlaştırıldı.
 • Patrikhaneler: Dünya Ortodokslarının dini lideri durumundaki
      patrikhanenin siyasi yetkilerinden arındırılarak İstanbul'da
      kalmasına izin verildi.


 BİZE TÜRKİYE CUMHURİYET’İNİ ARMAĞAN EDEN BAŞTA GAZİ MUSTAFA
KEMAL ATATÜRK OLMAK ÜZERE, TÜM SİLAH ARKADAŞLARINI SAYGI VE HÜRMETLE ANIYOR,
AZİZ HATIRALARI ÖNÜNDE EĞİLİYORUZ.

 Yazarın Tüm Yazıları

Tüm Yazılar
Ziyaretçi Sayısı: 81518
Tasarım AÖN