NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE!
Yazılar

GAZİLER GÜNÜ
2015-09-19 Türk tarihinde İslam
öncesi ve sonrası şehitlik ve gazilik onuru vardır. Her Türk de bu onura
kavuşmak için vatanı, milleti, bayrağı, milli marşı, soydaşları ve kutsal
değerleri için savaşmaktadır.

Türk milleti bunun en güzel örneğini Atatürk’ün liderliğinde KURTULUŞ SAVAŞI
sırasında tüm dünyaya göstermiştir. Parolası “Ya İstiklal, ya ölüm” olmuş ve
Türk Tarihine altın harfler ile yazılacak yeni bir destan ortaya
çıkmıştır. Bu destanlarda hemen hepsi birer abide olan şehit ve gazilerimiz ile
yazılmıştır.İşte bu destanın asıl sahiplerini ve emek harcayanları unutmamak amacıyla her
yıl 19 Eylül günü Gazilerimizin “KAHRAMANLIK GÜNÜNÜ” kutluyoruz. Bu günün oluşmasında ki gelişmelere kısaca bakarsak;

13 Eylül 1921? de kazanılan Sakarya Zaferi’nin hemen ardından, 14/15 Eylül
gecesi, Batı Cephesi Kumandanı İsmet Paşa ile Genelkurmay Başkanı Fevzi Paşa,
Edirne ve Kozan Milletvekilleri sıfatıyla Büyük Millet Meclisi Reisliği ’ne
cepheden telgrafla şu önergeyi gönderdi:“Bizzat muharebe meydanındaki tedbiriyle muzafferiyetin amil ve müessiri olmuş
Başkumandan Mustafa Kemal Paşa Hazretlerine müşirlik rütbesi ile gazilik unvanı
tevcihini teklif ve istirham ederiz. Büyük Millet Meclisi’nin bu teveccühünün
milletimiz tarafından doğrudan doğruya bütün orduya müteveccih bir eser-i
takdir ve taltif olacağı kanaatinde bulunduğumuzu arz eyleriz.”

Sakarya Meydan Muharebesi’nin kazanılmasından sonra, 19 Eylül 1921 tarihinde,
TBMM ’since Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk’e, “MAREŞAL” rütbesi ile “GAZİ”
unvanı verilmiştir.Tüm gazilerimizi tekrar kahramanlıklarını kutluyor ve Türk Tarihinin en büyük
gazilerinden olan Mustafa Kemal ATATÜRK’ü saygıyla anıyoruz. 

Yazarın Tüm Yazıları

Tüm Yazılar
Ziyaretçi Sayısı: 81518
Tasarım AÖN