NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE!
Haberler

731. ERTU?RUL GAZ?Y? ANMA VE YÖRÜK ?ÖLENLER?
2012-09-28


731.ERTU?RULGAZ?'Y? ANMA VE YÖRÜK ?ENL?KLER?
AR?F SO?ANCI


BAYAZ?T KARACA


731.Ertu?rulgazi'yi anma ve yörük ?enlikleri co?kulu bir ?ekilde yap?ld?.Türk Boylar? Konfederasyonu genel ba?kan? Durhasan KOCA ile genel ba?kan yard?mc?lar? Nihat KULA ve Mustafa KÜÇÜKYAMAN olmak üzere konfederasyona ba?l? federasyonlar, federasyonlara ba?l? derneklerle geni? bir kat?l?mda bulundular.


Ertu?rulgazi'yi anma ve yörük ?enliklerinin 1.ci gününde Türk büyükleri an?t?na çelenk konuldu, Ertu?rulgazi mescidi ziyaret edildi. Ertu?rulgazi ve Türk büyükleri ad?na mevlüt okutuldu. Hamidiye külliyesinde Osmanl? sempozyumu düzenlendi.


2.ci günde Hükümet kona?? meydan?nda yörüklerin ve di?er konuklar?n kar??lanmas? yap?ld?.Folklor gösterileri ve mehteran bölü?ü gösterileri yap?ld?.


3.cü günde ?enlik yürüyü?ü yap?ld?, Ertu?rulgazi türbesi ziyaret edildi ve dualar yap?ld?. Tören program? sayg? duru?u ve ?stiklal mar?? ile ba?lad?.S?ras?yla Sö?üt Belediye Ba?kan? Osman GÜNE?, Sö?üt Kaymakam? Vural KARAGÜL, Bilecik Valisi H.?brahim AKPINAR, Millet Partisi genel ba?kan? Aykut ED?BAL?, Büyük Birlik Partisi genel ba?kan? Mustafa DEST?C?, Milliyetçi Hareket Partisi genel ba?kan? Devlet BAHÇEL?, Ba?bakan yard?mc?s? Bekir BOZDA?, T.B.M.M Ba?kan? Cemil Ç?ÇEK günün anlam?n? içeren konu?malar yapt?lar.


Bursa k?l?ç kalkan, Kütahya yörükler türkmenler derne?i,Kocaeli yörükler derne?i, Bilecik Ertu?rulgazi derne?i, Ankara Seymenler Kulübü folklor gösterileri sundular.


Ankara O?uzboyu kültür dernekleri federasyonuna ba?l? Seymenler kulübünün gösterileri ve türküleri kat?l?mc?lar taraf?ndan co?kuyla alk??land?.


Daha sonra Türk Boylar? konfederasyonuna ba?l? Toroslar yörük türkmen federasyonu ile bu federasyona ba?l? Konya yörükleri derne?inin haz?rlad??? yörük göçü ve yörük gelin alma gösterisi kat?l?mc?lar taraf?ndan co?kuyla izlendi.


731.Ertu?rulgazi'yi anma ve yörük ?enliklerine; Türk Boylar? konfederasyonu, konfederasyona ba?l? Ertu?rulgazi kültür dernekleri federasyonu, Toroslar yörük türkmen federasyonu, O?uzboyu kültür dernekleri federasyonu, Eski?ehir Ertu?rulgazi yörük türkmen dernekleri federasyonu ile bunlara ba?l? Eski?ehir Ertu?rulgazi derne?i, Kütahya yörükler türkmenler derne?i, Bozüyük Ertu?rulgazi derne?i, Konya yörükler derne?i ile o?uzboylar? konfederasyonu ile konfederasyona ba?l? federasyonlar ve dernekler, Yörtürk vakf? ile ?anl?urfa Karakeçililer derne?i, Samsun yörükler derne?i, gaziantep O?uzboyu Elbeyliler federasyonu, Dünya yörük türkmen birli?i federasyonu, Kocaeli yörükler derne?i, Sakarya yörükler derne?i, Anamur yörükleri vs. birçok dernek, vak?f kat?larak ?enliklerin canl? geçmesini sa?lam??lard?r.

Tüm Haberler
Ziyaretçi Sayısı: 81518
Tasarım AÖN