NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE!
Haberler

4.CÜ YONCALI YÖRÜK TÜRKMEN ŞÖLENİ
2015-03-204.CÜ YONCALI YÖRÜK TÜRKMEN ?ÖLEN?
Hasan Hüseyin NAMAZ


Ertuğrulgazi Kültür Dernekleri Federasyonu ile Kütahya Yörükler Türkmenler Derne?inin düzenlemi? oldu?u 4.cü Yörük Türkmen ?öleni halk?n büyük kat?l?m? ve ilgisi ile kutland?.


Kütahya mehter tak?m?n?n gösterileri ile aç?lan ?ölende ilk konu?may? Yörükler Türkmenler Derne?i Ba?kan? Hasan Hüseyin NAMAZ yapt?. Konu?mas?nda , düzenlenen ?ölenleri Yoncal?'da yapt?klar?n?, sebebinin ise Türkiyenin dikkatini Yoncal?'ya çekmek istediklerini belirtti. Ayr?ca atalar?m?z?nda nas?l ya?ad?klar?n? ve hangi zorluklar? gördüklerini, bugünkü ku?aklara aktarmak istediklerini belirtti.


Ertu?rulgazi Kültür Dernekleri Federasyonu Genel Ba?kan? Nihat KULA konu?mas?nda "Ne Mutlu Türküm Diyene" diyen herkes yörük türkmendir. Yörükler , türkmenler her zaman devletinin yan?nda olmu?tur. Yörükler türkmenler daima üreticidir dedi.


Türk Boylar? Konfederasyonu Genel Ba?kan? Durhasan KOCA "Birlikten her zaman kuvvet do?ar.Tefrika ise zay?fl?kt?r.Türk milletinin milli ve manevi de?erlerini ya?atma azmimiz,kucaklay?c? tavr?m?z devam edecektir." dedi.


?ölene Kütahya milletvekili ?dris BAL, Vali yard?mc?s? Bilal ÖLMEZ, Belediye ba?kan yard?mc?s? Nejat ÖZTURAN, ?l jandarma alay komutan? Bekta? ARSLAN, ?l emniyet müdürü Kadir AKBIYIK, ?l genel meclisi Ba?kan? S.Ömer DURMU?, ?l özel idare genel sekreteri Salih AKKAYA, i? adam? ve yörükler türkmenler derne?i onursal ba?kan? Hüsnü OLÇAR ile Stk temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ve kalabal?k vatanda??m?z kat?ld?. ?ölenin son bölümünde folklor gösterileri ile türk halk müzi?i sanatç?lar? söyledikleri güzel türkülerle vatanda?lar?m?z? co?turdular.

Tüm Haberler
Ziyaretçi Sayısı: 81518
Tasarım AÖN