NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE!
Haberler

SEVR TOPLANTISININ SONUÇLARI
2012-08-27

Türk Boylar? Konfederasyonu'nun 10.08.2012 tarihinde yapt??? ve geni? kat?l?m?n oldu?u toplant?n?n sonuçlar?
Toplant?n?n tutanaklar?na ula?mak için t?klay?n?z


Resimlerin büyük halini görmek için üzerlerine t?klay?n?z.


      


   


   


Tüm Haberler
Ziyaretçi Sayısı: 81518
Tasarım AÖN