NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE!
Haberler

TOPLANTI
2012-07-27

Tarih bilimi,ibret al?nacak,ders al?nacak bir bilimdir. Geçmi?te olan,ya?anan,yap?lan hatalardan ders alarak bu hatalar? birdaha yapmamam?za,ya?amamam?za yard?mc? olacak bir bilimdir. Milletlerin belle?idir.
Türk Milleti için u?ursuz bir idam ferman? olarak haz?rlanan milli mücadelenin ba?lamas?,kurtulu?,ba??ms?zl?k sava??n?n kazan?lmas? sebebiyle uygulanamayan Sevr Antla?mas? ile ilgili toplant?m?za kat?man?z bizi mutlu edecektir.


Davetiye dosyas?n? indirmek için t?klay?n?z
Durhasan KOCA

Genel Ba?kan


Tüm Haberler
Ziyaretçi Sayısı: 81518
Tasarım AÖN