NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE!
Haberler

ZAFER BAYRAMI
2015-08-29BU
HAFTA BÜYÜK TAARRUZ VE BAŞKOMUTANLIK MEYDAN SAVAŞI (26 AGUSTOS - 30 AGUSTOS
1922) NIN 93. YILDÖNÜMÜDÜR. KUTLU OLSUN!BÜYÜK TAARRUZUN GELİŞİMİ26 Ağustos gecesi 5. Süvari Kolordusu, Ahır Dağları üzerindeki Yunanların
gece savunmadığı Ballıkaya mevkiinden sızma yaparak Yunan hatlarının gerisine
intikale başladı. İntikal bütün gece sabaha kadar sürdü.

26 Ağustos sabaha karşı 04:30 da başlaması planlanan taarruz sis sebebiyle
ancak 05:30 da başladı. Yarım saat süren çok yoğun bir bombardıman ile yunan
ön hat mevzileri büyük yıkıma uğratılmış, topcu gözetlemesi ve makineli tüfek
mevzileri iş göremez hale getirilmiştir.
06:00 da başlayan piyade taarruzu,
kısa sürede gelişmiş, Tınaztepe, Belentepe, Kalecik sivrisinin geri alınması
ile sonuçlanmıştır. Ancak, gerek geriden gelen yunan takviyelerinin direnmesi,
gerek Sincanlı Ovası'nda mevzilenmiş yunan topçularının şiddetli ateşi gerekse
de taarruz momentinin kaybedilmesi ile taarruz öğlene doğru yavaşlamış ve
durmuştur. Tınaztepe'deki kuvvetli Yunan karşı taarruzu ve Kurtkaya mevzisinin
direnişi ile Türk kuvvetleri kısmi geri çekilmelerle akşam saatlerinde bir
denge oluşmuştur. Bu esnada 2. Türk Ordusu'nun özellikle 2. Yunan Kolordusu'na
şiddetli taarruzları bu kolordu kuvvetlerinin 1. Kolordu'yu daha fazla takviye
edememesine yol açmış, Hatzanestis'nin sarsılan güney cephesini takviye etmek
yerine, 2. Kolordu'nun esas plandaki gibi Çay istikametine taarruz etmesi emri
işleri daha da karıştırmış, Yunanları stratejik bir sıkıntıya sokmuştur. Öte
yandan yarma bölgesinin batısında saat 18:00'de 5. Türk Süvari Kolordusu cephe
gerisine sızarak, Yunan birliklerinin İzmir-Afyon iletişim bağlantısını kesti. Böylece
İzmir'de bulunan Yunan Başkomutanlık Karargahı'nın cephe hattında bulunan Yunan
birlikleriyle haberleşme imkanı kalmadı.Trikupis, bu durumda elindeki tek şansın eldeki bütün ihtiyatları ile
Kalecik sivrisi (belen tepesi) istikametinde bir gece taarruzu yapmak olduğunu
düşündü. Ancak, Türk devam taarruzunun (topların ileri alınmasının desteği ile)
27 Ağustos sabaha karşı Tınaztepe, Erkmentepe ve Kurtkaya tepesinin düşürmesi
neticesinde 4. Piyade Tümeni'nin dağılması, 1. Piyade Tümeni'nin ağır
kayıplarla geri çekilmesi ile 27 Ağustos öğlen saatlerinde yunan cephesi
tamamen yarıldı.Asıl taarruzun yapıldığı bölgede bulunan Türk Birlikleri cephe hattının
yarılmasıyla birlikte Sincanlı Ovası'na inerek Yunan birliklerini süratle takip
etmeye başladı. Cephenin yarılması neticesinde yunan 1. Kolordusu ikiye
bölünmüş, kuşatılmamak için İzmir yönünde bir geri çekilme yerine ulaşım
altyapısı yetersiz Kuzeybatı yönünde çekilmekten başka imkân kalmamış, Yunan 1.
Kolordu karargahı, 4. Tümenin kalıntıları, 5. ve 12. Tümenler, 2. Kolordu
birlikleri Afyon-Döğer hattını bırakarak İlbulak Dağı civarına çekilmiştir.

Diğer tarafta kalan General Frangu komutasındaki 1. Tümen ve takviye birlikleri
İlbulak hattında da duramayarak, Dumlupınar'a çekilmeye devam etmiş böylece Yunan
ordusu içindeki sevk ve idare bütünlüğü bozulmuştur.BAŞKOMUTANLIK MEYDAN SAVAŞI28 Ağustos-30 Ağustos sabahı arasında Türk birlikleri ile çekilen Yunan
birlikleri arasında yer yer şiddetli çatışmalar çıkmış, Yunan birliklerinin
Türk kuvvetlerinin takibinden kurtulamaması, mevzi almalarına engel olmuştur.
Ayrıca, 3. Kolordu ile geri çekilen Yunan birliklerinin arasında açılan
boşluktan içeri dalan 2. Türk Ordusu birliklerinin Kuzeyden çevirme yapması
Yunan ordusunun ana parçası olan 1. ve 2. Kolordu birliklerinin Murat Dağı
eteklerinde bir torbaya girmesine yol açmıştır.
30 Ağustos günü akşam saat
19:30'a kadar süren bugün Başkomutanlık Meydan Muharebesi olarak bilinen büyük
çarpışmalarda Yunan birlikleri imha edilip dağıtılmıştır. Bu muharebede
Yunan 4. ve 12. Tümenleri tamamen, 5. ve 9. Tümenleri kısmen imha olmuştur
.
Aynı gün Türk birlikleri Kütahya'ya girdi.General Trikupis ve kurmaylarının bir kısmı ile 10.000 civarında asker
Kızıltaş vadisinden gece karanlığında kaçmayı başardıysa da bir süre sonra General
Trikupis ile 6.000 yunan askeri, 2 Eylül de Uşak'ta Türk kuvvetlerine
teslim oldu.Bu son muharebe ile birlikte bir zamanlar Yunan Ordusunun bel kemiğini
teşkil eden 6 Piyade Tümeni (85.000 asker) dağıtılmıştır.
Türk
kuvvetlerinin önünde İzmir yönünde hırpalanmış 2 Tümen ve bazı bağımsız
alaylar, Bursa istikametinde ise sağ kanatları tamamen açıkta kalmış, önlerinde
tahmin edemedikleri düşman kuvvetlerinin hedefi haline gelmiş 3. Kolordu
kalmıştır. Bundan sonrasında savaş tamamen bir kaçma kovalamaya dönmüş, 9
Eylül'de İzmir, 17 Eylül'de Bandırma'dan kalan Yunan
birliklerinin tahliyesi ile son bulmuştur.Bu savaşta Yunan Ordusu'nun zayiatı 100.000'in üzerindeydi. Batı
Anadolu’ daki şehirler, kasabalar ve köyler geri çekilen Yunan Ordusu
tarafından uygulanan yakıp yıkma taktiği ile büyük ölçüde harap olmuştur.Savaştan hemen sonra, Başkomutan Mareşal Gazi Mustafa Kemal Paşa,
Ordulara şu ünlü emri vermiştir:"Ordular! İlk hedefiniz Akdeniz'dir. İleri!" 


Tüm Haberler
Ziyaretçi Sayısı: 81518
Tasarım AÖN